Doble títol internacional

31/03/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les Dobles Titulacions Internacionals són aquelles en les quals l'estudiantat que cursa una titulació oficial de la Universitat Jaume I pot realitzar un o diversos cursos acadèmics en una Universitat estrangera amb conveni, dins del mateix àmbit, a fi d'obtenir un títol en cadascuna d'aquestes Universitats.

Grau en Arquitectura Tècnica arquitectura index

Grau en Arquitectura Tècnica

Títol Internacional amb l'Università degli Studi di Pavia (Itàlia)

Informació proporcionada per: InfoCampus