Atribucions professionals

14/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest grau té atribucions professionals, açò implica que l’Arquitectura Tècnica és una professió regulada, i per a poder exercir-la cal cursar uns estudis regulats per la normativa, i que només aquestes titulacions serveixen per a determinades tasques relacionades amb el procés d'edificació.
A banda de la professió d’Arquitectura Tècnica, aquests estudis de grau permeten adquirir competències per a la realització de moltes més professions no regulades.
 

ORDRE ECI/3855/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica.

Sentencia de 9 de marzo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s’anul·la el punt segon (Denominació del títol), apartat 3 de l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007, així com diversos apartats de l’Ordre ECI/3855/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica.

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, on en el capítol III defineix les obligacions i responsabilitats dels agents que intervenen en el procés d'edificació.

Informació proporcionada per: InfoCampus