Presentació

29/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’enfocament de la titulació està orientat a una formació generalista, que permetrà la inserció laboral nacional i internacional. L'alumnat obtindrà amplis coneixements tècnics en les matèries de construcció, gestió de: projectes, activitats d’empreses de fabricació i subministrament de materials, promoció de la construcció i rehabilitació d’edificis aplicant les exigències bàsiques de qualitat de l’edificació, seguretat i salut, i respecte al medi ambient.

La Universitat Jaume I ha apostat per oferir un marc pedagògic adequat a aquesta especialitat i, en aquest sentit, destaquen l’aplicació de la docència per projectes de construcció en els tres primers cursos del grau, que ajuden a integrar l’alumnat en la xarxa d’entitats i empreses que necessiten els seus futurs serveis. D’altra banda, hi ha les instal·lacions i l’equipament disponibles, a més del volum general de l’estudiantat en el conjunt de la universitat, que permeten oferir una atenció personalitzada i sense problemes de massificació.

La Universitat Jaume I destaca en l’obtenció de recursos externs per a la investigació i el desenvolupament, pel seu compromís amb la qualitat dels serveis, per l’excel·lència en la docència i per la utilització de les noves tecnologies per a la difusió de coneixements, ja que és conscient que la comunicació i la creativitat són els instruments de futur més importants.

L’estructura del grau es basa en l'Ordre ECI/3855/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'arquitecte o arquitecta tècnic. 

 

Adreça de contacte: arquitecturatecnica@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus