Assignatura de pràctiques externes

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 79,4% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB), sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Poden ser objecte de les estades en pràctiques i del projecte de final de grau tots els temes que són propis de la professió d’enginyer o enginyera tècnic agrícola. Amb aquesta finalitat, es pren com a referència el Decret sobre atribucions professionals dels enginyers i enginyeres tècnics agrícoles (Llei 12/1986, d’1 d’abril, BOE núm. 79, 2/4/1986). En particular, es consideren temes del treball de final de grau:

- Els projectes de qualsevol tipus d’instal·lacions i explotacions compreses en les branques de l’enginyeria tècnica agrícola.

-  El desenvolupament d’una part específica d’un projecte que, per la seua dificultat, tinga l’entitat i la importància d’un projecte complet.

- El desenvolupament de part o de la totalitat d’un projecte d’investigació i desenvolupament.

Consulta les entitats cooperadores.

Consulta professorat Pràctiques Externes

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

  1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
  2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
  3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus