Simultanetjar amb el grau en dret

21/05/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’estudiantat que cursa estudis universitaris oficials i vol fer, al mateix temps, uns altres estudis universitaris oficials, ha de sol·licitar la simultaneïtat d’estudis.
Per a poder simultanetjar estudis s’han de tenir aprovats un mínim de 60 crèdits en el primer estudi iniciat.
Les persones interessades han de sol·licitar plaça per preinscripció, en el termini establert, en la nova titulació a la qual volen accedir.
Una vegada admeses, han de presentar la sol·licitud de simultaneïtat al deganat o direcció del centre a què correspon la titulació a la qual es vol accedir. A la sol·licitud cal adjuntar el DNI/NIE i un certificat acadèmic personal.
El deganat o direcció resoldrà les sol·licituds abans dels períodes de matrícula establerts.
La matrícula està condicionada a la resolució favorable de la sol·licitud de simultaneïtat d’estudis. Aquesta resolució favorable només és vàlida per al curs acadèmic en el qual se sol·licita.

Informació proporcionada per: InfoCampus