Recurs d'imatge 2023 estudis

Màsters
Curs 2023-2024

Arts i Humanitats Ètica i Democràcia
60 CRÈDITS
40 PLACES
Arts i Humanitats Història de l’Art i Cultura Visual
Arts i Humanitats Investigació en Traducció i Interpretació
Arts i Humanitats Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT)
Arts i Humanitats Traducció Medicosanitària
60 CRÈDITS
55 PLACES
Ciències Matemàtica Computacional
60 CRÈDITS
15 PLACES
Ciències Matemàtica Computacional (a distància)
Ciències Prevenció de Riscos Laborals
Ciències Química Aplicada i Farmacològica
Ciències Química Sostenible
60 CRÈDITS
30 PLACES
Ciències Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
Ciències de la Salut Infermeria d'Urgències, Emergències i Cures Crítiques
Ciències de la Salut Investigació en Cervell i Conducta
Ciències de la Salut Psicologia General Sanitària
Ciències de la Salut Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
Ciències Socials i Jurídiques Advocacia i Procura
90 CRÈDITS
35 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Cooperació al Desenvolupament
Ciències Socials i Jurídiques Economia
60 CRÈDITS
15 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Gestió de la Qualitat
60 CRÈDITS
0 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Gestió Financera i Comptabilitat Avançada
Ciències Socials i Jurídiques Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat
Ciències Socials i Jurídiques Intervenció i Mediació Familiar
Ciències Socials i Jurídiques Management
90 CRÈDITS
40 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Màrqueting i Investigació de Mercats
Ciències Socials i Jurídiques Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació
Ciències Socials i Jurídiques Psicopedagogia
60 CRÈDITS
30 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Sistema de Justícia Penal
60 CRÈDITS
17 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa
Enginyeria i Arquitectura Disseny i Fabricació
75 CRÈDITS
30 PLACES
Enginyeria i Arquitectura Eficiència Energètica i Sostenibilitat
Enginyeria i Arquitectura Enginyeria Industrial
90 CRÈDITS
80 PLACES
Enginyeria i Arquitectura Protecció Integrada de Cultius
Enginyeria i Arquitectura Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima. Erasmus Mundus
Enginyeria i Arquitectura Sistemes Intel·ligents
60 CRÈDITS
30 PLACES
Enginyeria i Arquitectura Tecnologia Geoespacial. Erasmus Mundus

Dobles Títols Internacionals

Dobles Títols

Doble Títol Simultani

Amb Atribucions Professionals

Segell de Qualitat

Interuniversitari

Presencial

Híbrid

Virtual