31/01/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents proporciona una formació que s’emmarca en l’àmbit dels sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenentatge i decisió automàtica, manipulació robòtica, robòtica intel·ligent i de serveis, emmagatzemament i procés de dades, informació contextual, big data, anàlisis intel·ligent de la informació, enginyeria del coneixement, visualització i entorns interactius.

Els estudis estructuren els coneixements i disciplines que defineixen un perfil professional amb dues possibles intensificacions: robòtica de serveis o interacció avançada i gestió del coneixement.

  • Robòtica de servici. La robòtica està experimentant una nova revolució que, segons es preveu, es consolidarà en els pròxims anys, tant en l’àmbit europeu com en el mundial: els robots ixen de la indústria tradicional (automoció, soldadura, pintura, acoblament) per a ubicar-se en les oficines, els laboratoris i les llars. Així, segons prestigiosos estudis internacionals, es pot esperar un sòlid creixement de les instal·lacions de robots en tot el món entre els anys 2006 i 2008. A Espanya hi ha un marge de creixement encara major donada la baixa densitat de robots (la mitat que, per exemple, a Alemanya) . Encara que el mercat tradicional dels robots, la indústria d´automoció, dona mostres de saturació, els avanços tecnològics dels últims anys han obert nous nínxols d´aplicació en altres segments. El sector denominat «robòtica de servici» comprén aquells robots que operen en entorns com: exploració; vigilància, seguretat i rescat; aplicacions mèdiques; construcció; neteja i manteniment d’instal·lacions; ús domèstic i entreteniment.
  • Interacció avançada i gestió del coneixement. Basant-se en les reflexions que han donat lloc a l’últim Pla nacional d’innovació, investigació i desenvolupament, i al VI programa marc de la Unió Europea, s´han detectat línies prioritàries amb demanda a curt i mitjà termini en la denominada societat de la informació. Un dels àmbits amb demanda és el de les crides tecnologies de la interacció i del coneixement, que comprén els següents camps o línies prioritàries:
    • Sistemes cognitius, capaços d´interpretar dades provinents d´esdeveniments del món real y/o processos, principalment fluxos d’informació de sensors visuals i àudio, per a adquirir coneixement de l’entorn, realitzar suggeriments i comunicar-se amb els usuaris en termes comprensibles per als humans, realitzant tasques complexes relacionades amb enginyeria i ciències cognitives, intel·ligència artificial, visió per ordinador i robòtica, així com altres disciplines relacionades, com la teoria de la informació, la neurociència i la lingüística.
    • Interfícies multimodals basades en mecanismes d´interacció entre l´usuari i el sistema a través d’interfícies d’ús natural i fàcil per a les persones, que es comuniquen intel·ligentment a través de diferents modalitats, com la visió, la parla, multi-llenguatges, les representacions visuals, el tacte, etc.
    • Sistemes basats en semàntica i dependents del context, orientats a adquirir, organitzar, personalitzar, compartir i utilitzar el coneixement immers en el web i continguts multimèdia. Producció de continguts intel·ligents pioners capaços d´autodescriure´s i adaptar-se a les necessitats i context de l´usuari, proporcionant una interacció de forma natural entre l´usuari i el seu entorn.

Els professionals i investigadors que completen el Màster en Sistemes Intel·ligents comptaran amb una formació pluridisciplinària en àmbits pioners de la computació, les comunicacions i la integració de sistemes. El seu perfil els permetrà abordar problemes on convergisquen els sistemes físics amb el processament de grans volums d´informació en temps real, en entorns plenament connectats en xarxa, des de la proximitat de dispositius sense fil a la globalitat d´Internet.

Intensificacions:

  • Robòtica de servicis.
  • Interacció avançada i gestió del coneixement.
Informació proporcionada per: InfoCampus