14/03/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La finalitat del màster és que els egressats i egressades adquirisquen una formació avançada de caràcter multidisciplinari que els permeta el desenvolupament professional en el camp de la rehabilitació psicosocial en la xarxa de salut mental comunitària. Els seus objectius, en relació amb aquesta finalitat general són:

  1. Que l'alumnat desenvolupe una visió integrada i participativa de l'atenció al procés de recuperació personal.
  2. Que l'alumnat aprenga i sàpia accedir a les bases científiques multidisciplinàries que fonamenten les intervencions comunitàries per a la recuperació de les persones amb trastorn mental greu.
  3. Que l'alumnat assumisca els valors ètics formulats de manera rigorosa que permeten una pràctica clínica essencialment respectuosa amb els drets humans.
  4. Que l'alumnat entre en contacte, aprenga i practique els procediments eficaços d'avaluació i intervenció que afavoreixen la recuperació de les persones amb malaltia mental greu i els porte a la pràctica en situacions reals en els diferents dispositius dels quals es disposa.
  5. Que l'alumnat tinga contacte i es familiaritze amb tota la varietat de dispositius implicats en el procés de rehabilitació psicosocial, així com amb els diferents perfils professionals.
  6. Que l'alumnat dispose de les eines per a un aprenentatge continuat i crític en la rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental greu.
  7. Que l'alumnat siga capaç de desenvolupar una investigació en l'àmbit de la rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental greu.
Informació proporcionada per: InfoCampus