01/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El pla d'estudis s'inicia amb una setmana d'adaptació i coneixement de l'entorn virtual, de familiarització amb la plataforma i amb el procés d'ensenyament-aprenentatge del màster. Després d'aquesta setmana s'inicia la impartició de les 12 assignatures obligatòries, que es van desenvolupant de manera seqüencial. Així, cada assignatura s'inicia i acaba en uns dies concrets. La duració de cada assignatura fluctua entre les dues i les quatre setmanes, depenent dels crèdits assignats i de la disposició dels períodes no lectius. Durant el temps de duració d'una assignatura el professorat penja el material docent perquè l'alumnat el treballe i estudie; també planteja i dinamitza fòrums de debat i discussió, o altres activitats específiques d'aprenentatge (treballs en grups, casos pràctics, vídeos, etc.). Els continguts teòrics s'imparteixen on-line, per la qual cosa el repartiment de les hores d'estudi i treball correspon a cada alumne/a.

En paral·lel a la realització del treball teòric es duen a terme les pràctiques presencials i el Treball de Final de Màster (TFM). El calendari i els horaris per a la realització de les pràctiques s'estableixen per a cada alumne/a i dispositiu, en funció de les seues característiques i necessitats formatives. Com a resultat de la seua estada en pràctiques cada alumne/a plasmarà la seua experiència en els corresponents treballs teoricopràctics de les assignatures, així com en la seua TFM.

 

Planificació i cronograma docent del curs 2022-23 (.pdf) 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus