Treball final de màster

18/11/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El quart semestre es dedica a la Tesi de Màster, amb un valor de 30 crèdits ECTS.

Cada estudiant serà supervisat conjuntament per dos assessors de dues institucions diferents (l'assessor principal de la institució d'allotjament). El tema d'investigació puga ser supervisat i situat en un departament d'I + D industrial, i en particular els que són membres de l'EUROP (La Plataforma Europea de Robòtica).

El treball de recerca està finalitzat per una tesi escrita, la Tesi de Màster, que ha de fer-se de manera individual i contenir elements originals.

La tesi és defensada enfront d'un comitè d'experts. La composició del comitè i les condicions de la presentació oral es comunica a l'estudiant al principi del tercer semestre.

La tesi ha de demostrar:

- Una comprensió completa de les tècniques aplicables al tema triat de la investigació,

- Originalitat en l'aplicació dels coneixements de robòtica,

- La capacitat de l'estudiant per a avaluar críticament la investigació actual en el camp de la robòtica i, en el seu cas, proposar noves hipòtesis i solucions.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus