Mobilitat i programes d'intercanvi

07/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Planificació i gestió de la mobilitat

En el Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional s'estableixen accions de mobilitat específiques. De fet està previst que es produïsca la mobilitat d'estudiants durant el mateix ja que és necessari per a aconseguir les competències previstes. Els convenis de mobilitat atenen a la normativa general que sobre reconeixement de crèdits es va establir en el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Madrid al febrer de 2008 i modificat a l'octubre de 2010 en el qual es van aprovar unes normes generals sobre mobilitat internacional d'estudiants, que s'arrepleguen en l'apartat 4.4 de la present memòria.

L'organització de la mobilitat d'estudiants per a cursar els ensenyaments que s'imparteixen en seus diferents de la d'origen serà planificada cada curs acadèmic per la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster que gestionarà les sol·licituds d'ajuda econòmica a estudiants a través de les convocatòries oficials publicades a aquest efecte. Així mateix, aquesta Comissió planificarà cada curs acadèmic els cursos a impartir per professores i professors d'altres Universitats espanyoles o estrangeres.

Quant al finançament, la participació en aquestes activitats i estades es realitzaran sempre sense cost addicional per a l'alumnat ja que s'espera disposar del programa de mobilitat per a estudiants de Màster del Ministeri d'Educació Cultura i Esport com en edicions anteriors es va disposar d'aquesta ajuda del Ministeri de Ciència i Innovació.

En el cas d'assistència a congressos i reunions científiques es podria explicar, entre uns altres, amb les borses de viatge que atorguen les universitats als estudiants (en general cobreixen les despeses de viatge d'un congrés a l'any); i amb fons propis dels grups d'investigació a través de projectes propis, que contemplen sempre finançament per a assistència a congressos. Per aquesta via es cobreixen les despeses d'inscripció i les despeses de viatge i assistència a alguns congressos.

Fins a aquest moment s'ha comptat amb algunes ajudes externes per a les estades en l'estranger tals com:

- Ajudes de mobilitat associades a la beca o contracte que posseeix cada estudiant tant en el cas de programes del ministeri (FPI o FPU), programes finançats per les Comunitats Autònomes, per la Unió Europea (beques Marie-Curie, Initial Training Networks...) o els programes de beques pròpies de les universitats. Tots aquests programes contemplen ajudes complementàries de mobilitat, en general de 3 mesos a l'any.

- Ajudes de mobilitat específiques del Ministeri d'Educació per a estudiants de Màster en el cas d'estudiants que no tinguen alguna beca o contracte dels esmentats anteriorment.

- Programes d'intercanvi d'estudiants a nivell europeu. En particular s'han utilitzat freqüentment ajudes associades a projectes transnacionals en els quals participen el nostre personal investigador, tals com: accions COST, accions integrades entre Espanya i països europeus i ajudes de mobilitat associades als centres de supercomputación europeus (High Perfomance Computing - Europa, HPC-Europa).

- Ajudes específiques de fundacions o acords amb empreses. El programa de Màster ha establit acords amb companyies de supercomputación com Bull, IBM o Fujitsu i col·labora amb associacions com l'APQTC (Associació per a la Promoció de la Química Teòrica i Computacional) que ofereix ajudes de mobilitat.

 

Més informació en: Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus