Criteris d'admissió

31/07/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat presencial

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/des o graduats/ades en Psicologia (preferentment), ADEM, Ciències del Treball, Empresarials, així com altres llicenciatures afins on es reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

 • Baremació de sol·licituds: la Comissió Gestora del màster baremarà les sol·licituds segons aquests criteris:

  • Currículum (70%) que inclou:

   • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster.

   • Experiència professional en el camp de la psicologia del treball, organitzacions i recursos humans.

   • Altres mèrits.

  • Entrevista personal (si escau, 30%).

Modalitat a distància

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/des o graduats/ades en Psicologia (preferentment), ADEM, Ciències del Treball, Empresarials, així com altres llicenciatures afins on es reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

Baremació de sol·licituds: la Comissió Gestora del màster baremarà les sol·licituds segons aquests criteris:

 • Currículum (70%) que inclou:

  • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster.

  • Experiència professional en el camp de la psicologia del treball, organitzacions i recursos humans.

  • Experiència en l'ús de metodologies d'estudi a distància.

  • Altres mèrits.

  • Entrevista personal (si escau, 30%).

 • Lloc de residència: s'admetran prioritàriament com a alumnes a distància els estudiants que tinguen el seu lloc de residència fora d'Espanya.

L'òrgan que du a terme el procés d'admissió dels futurs estudiants del màster, en la modalitat presencial i a distància, és la Comissió Gestora del màster, que està formada pels coordinadors del màster, els responsables de les assignatures que configuren el pla d'estudis i representant d'estudiants.

Els estudiants procedents de països de parla no espanyola hauran d'aportar acreditació de nivell B2 d'Espanyol.

- Matrícula en el Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Informació proporcionada per: InfoCampus