Requisits d'accés obligatoris

01/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Poden matricular-se totes aquelles persones que estiguen en possessió d’un títol universitari, ja siga de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o un altre equivalent expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació Superior (EEES) que faculten al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.

Estar en possessió d’un títol d’educació superior estranger que haja sigut homologat al títol que permet accedir als estudis de màster.

Aquells estudiants que provinguen d’altres països també podran matricular-se si tenen una titulació universitària que els dona accés a estudis de màster al seu país. En aquest últim cas és necessari realitzar un estudi d’equivalència (requereix un informe tècnic previ corresponent: "Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat"), del qual l’estudiant no haurà de pagar les taxes corresponents per a la matrícula en el Programa de Màster transversal, ja que no s’està cursant un màster universitari (oficial). Ara bé, si més endavant l’estudiant desitja matricular-se d’algun màster universitari del qual haja cursat ja algunes assignatures a través del Programa de Màster Transversal, llavors sí que serà necessari abonar les taxes de l’estudi d’equivalència.

IMPORTANT: l’informe tècnic favorable de l’estudi d’equivalència no implica en cap cas l’homologació del títol estranger ni substitueix a aquesta.

En qualsevol cas, la matrícula efectiva de l’alumnat es condiciona a l’existència de places disponibles en els màsters sol·licitats.

Informació proporcionada per: InfoCampus