Preguntes més freqüents

01/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

1. Una vegada admès, s’està cursant un màster universitari?

El fet d’haver estat admès en el PMT no implica estar matriculat en cap dels màsters de les assignatures que s’han triat.

Si més endavant l’estudiant o estudianta està interessat a matricular se d’un màster universitari podrà fer-lo sempre que complisca tots els requisits d’accés i admissió que tinga aqueix màster.

En el cas que siga admès o admesa en un màster universitari, després de realitzar el PMT, podrà convalidar (reconèixer) totes aquelles assignatures cursades i aprovades dins del Programa, que s’incorporaran automàticament al nou expedient. La matrícula dels crèdits reconeguts té un cost del 25 % del cost de la matrícula ordinària en el corresponent màster universitari.

Ara bé, si pertany al grup d’estudiantat estranger el país del qual no pertany a l’EEES, haurà d’abonar les taxes de l’estudi d’equivalència per a poder matricular-te en el màster.

2. Es té dret a la targeta universitària? Com es pot sol·licitar?

Per descomptat que tindrà targeta universitària com qualsevol estudiant o estudianta de la Universitat Jaume I. La informació referent a com sol·licitar-la o renovar-la es pot trobar ací.

3. Es té dret a demanar una beca?

No es podrà sol·licitar l’aplicació de cap mena d’exempció ni bonificació en la matrícula d’aquests ensenyaments perquè no condueixen a l’obtenció d’un títol oficial.

Però, en principi, amb la redacció de les convocatòries actuals, no hi ha cap incompatibilitat en el cas de les beques FPI de Ministeri i del pla propi de la Universitat Jaume I. Per tant, si compleixen els altres requisits exigibles, sí que podran sol·licitar-les.

4. Una vegada iniciat el curs, qui podrà resoldre els dubtes a l’estudiantat?

Cada alumne o alumna del programa té assignat un tutor o tutora. El tutor o tutora és qui ha d’ajudar l’estudiantat en tot moment, tant en la selecció d’assignatures, com en qualsevol dubte acadèmic o de gestió posterior.

En segona instància, per a resoldre dubtes o consultes acadèmiques sobre una assignatura concreta haurà de posar-se en contacte amb el coordinador o coordinadora del màster al qual pertany l’assignatura . Si el dubte és sobre gestió serà amb el vicedeganat/vicedirección de gestió de màsters del centre responsable del PMT (o d’aquell en què l’alumnat tinga matriculat el major nombre de crèdits, si és un PMT intercentre) amb qui haurà de posar-se en contacte

Informació proporcionada per: InfoCampus