12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectiu general: formar d´una manera integral i integrada professionals en l´àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l'empresa.

Objectius específics:

  • Ser capaç de plantejar matemàticament problemes de la indústria i de l´empresa d´una certa complexitat, identificar o idear mètodes matemàtics teòrics-computacionals.
  • Formació especialitzada en càlcul científic, simulació i tècniques estadístiques que permeten la inserció en equips d´I+D.
  • Adquirir una formació especialitzada en programari industrial i estadístic.
  • Aprofundir en el coneixement de models i tècniques matemàtiques que permeten el plantejament i la busca de solucions en problemes del món real.
  • Iniciar-se en les tècniques de la investigació matemàtica.
Informació proporcionada per: InfoCampus