12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L´objectiu general del Màster és aconseguir que els estudiants aprenguen a desenvolupar les seues funcions en empreses específiques de màrqueting (com a instituts d´investigació de mercats, agències de publicitat, agències de mitjans i consultores) o d´estadística o en els departaments de màrqueting de qualsevol empresa pública o privada. A nivell més específic, el Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats persegueix:

  1. Formar especialistes competents capaços de desenvolupar les decisions de màrqueting en les empreses i organitzacions no lucratives.
  2. Formar especialistes competents capaços de desenvolupar investigació rigorosa i rellevant en el context nacional i internacional.
  3. Oferir un postgrau d´especialització en màrqueting i investigació de mercats amb multiplicitat d´especialitzacions que responguen a les necessitats empresarials.
  4. Dotar a dites especialistes de les destreses requerides per a la investigació i decisió en màrqueting.
  5. Dotar a dites especialistes de les competències i habilitats socials tant per al treball individual com en equip.
  6. Facilitar la seua inserció laboral en màrqueting amb una adequada comprensió del seu rol i la seua relació amb altres professionals no experts en màrqueting.
     
Informació proporcionada per: InfoCampus