18/04/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

PROGRAMA (60 crèdits ECTS)

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

 • Multilingüisme Social i Interculturalitat (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Socioconstructivisme i Estils d’Aprenentatge (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Metodologia i Eines Informàtiques per a la Comunicació, la Docència, la Investigació (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Tècniques Teatrals d’Expressió1 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Interacció Oral i Construcció del Coneixement1 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Anàlisi del Discurs Oral i Escrit (OB) (3 crèdits ECTS)

 • El Discurs dels Mitjans de Comunicació (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Normativa Lingüística del Català // Normativa Lingüística de l’Espanyol2 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Treball de final de Màster (TFM) (12 crèdits ECTS)

ASSIGNATURES OPTATIVES

 • Mediació, Diversitat Cultural i Convivència1 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Didàctica de la Llengua Oral i Escrita en Contextos Culturals Plurilingües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Semàntica Contrastiva (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Literatura i Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Ideologia, Comunicació i Retòrica (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Autonomia i Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Programació Integrada de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • La Planificació Lingüística en els Centres Educatius d’Ensenyament no Universitari1 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Pragmasemàntica i Pragmàtica Cultural (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Francesa (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Anglesa (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Alemanya (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Italiana (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Romanesa (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Grega (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Paradigmes en l’Ensenyament/Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Les Tipologies Textuals (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Gèneres Discursius Multimodals i Noves Tecnologies (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Intertextualitat i Interculturalitat en l’Escriptura Contemporània (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Argumentació i Fal·làcies del Discurs (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Estratègies d’Inserció del Punt de Vista en la Informació Periodística (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Recursos Lingüístics en els Textos Publicitaris (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Elements per a l’Anàlisi del Discurs Literari (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Literatura Popular i Diversitat Cultural (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Formes i Gèneres Literaris Secundaris (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Empremtes de la Literatura Medieval en la Cultura Contemporània (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Estratègies d’Escriptura i Coherència Discursiva (OP) (2 crèdits ECTS)

 • El Llegat Clàssic Grecollatí en les Llengües i les Cultures Europees Contemporànies (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Lèxic i neologia: Factors Socioculturals del Canvi Lingüístic (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Educació dels Sentiments (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes4 (OP) (6 crèdits ECTS)

--------------

 1. Professorat invitat de reconegut prestigi, procedent tant de diverses universitats espanyoles com de l'exercici professional.

 2. És obligatori cursar almenys una d’aquestes dues assignatures.

 3. S’ha de triar almenys una de les sis llengües indicades.

 4. Obligatòria per a l’orientació professional.

--------------

El Màster ofereix tres possibles recorreguts o itineraris d'optativitat:

Itinerari d'optativitat: Ensenyament de llengües i plurilingüisme

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC009 + SBC010 + SBC016 + SBC017 +SBC026 + SBC027 + SBC040
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

Itinerari d'optativitat: Comunicació intercultural i multilingüisme

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC009 + SBC019 + SBC027 + SBC028 +SBC031 + SBC037 + SBC040
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

Itinerari d'optativitat: Literatura i interculturalitat

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC015 + SBC019 + SBC027 + SBC029 +SBC033+ SBC034 + SBC035
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus