Assignatura de pràctiques externes

13/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'assignatura Pràctiques Externes és optativa dins de la globalitat del màster però obligatòria per als estudiants que cursen el màster amb orientació professional. 

Els estudiants podran realitzar pràctiques en centres educatius espanyols i estrangers (públics, privats o concertats), i en altres serveis públics en els quals és fonamental desenvolupar destreses de mediació lingüística i intercultural.

Consulta les entitats cooperadores:

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2022/estudio/42168/eep

Informació proporcionada per: InfoCampus