12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els objectius generals del màster es resumeixen a continuació:

- Formar en la investigació de la lingüística aplicada a l'ensenyament/aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera

- Aprofundir en l'ensenyament de la llengua anglesa i en llengua anglesa (CLIL) d'una manera efectiva i de qualitat

- Analitzar el context d'aprenentatge i ús d'una llengua estrangera en diferents nivells per a aconseguir el grau de bilingüisme/trilingüismo desitjat

- Desenvolupar destreses en l'anàlisi i raonament crític per a elaborar propostes docents i investigadores en el camp d'adquisició de llengües

- Capacitar a l'alumnat per a realitzar la seua pròpia investigació en l'aula (action research) i millorar la seua docència

 

Informació proporcionada per: InfoCampus