Criteris d'admissió

08/05/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Criteris d'accés:

  • Titulació de grau en Dret o Criminologia.
  • Titulació en altres graus integrants de la branca de les ciències socials –com a Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques- relacionats, encara que tangencialment, amb l'estudi del sistema de justícia penal.
  • Activitat professional relacionada amb el sistema de justícia penal, en l'àmbit de les professions jurídiques o personal tècnic penitenciari, judicial, policial o d'equips o centres de menors o d'execució.
  • Currículum acadèmic previ.

Amb la finalitat de garantir un nivell bàsic de coneixements en matèries troncals integrants del mòdul I, per a aquells graduats que no ho siguen en Dret o Criminologia s'efectuarà una prova d'accés. Amb açò es pretén garantir l'existència d'un nivell mínim en matèries bàsiques del màster en l'estudi del qual s'abundarà, ja siga perquè aquest nivell s'ha demostrat haver aconseguit mitjançant el grau d'accés –graus en Dret i Criminologia- ja es demostre superant una prova de nivell quan aqueixos coneixements mínims no constitueixen contingut essencial d'altres possibles graus de procedència –Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques, entre uns altres-.

L'òrgan encarregat de la valoració dels mèrits és la comissió d'estudis del Màster.

- Matrícula en el Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Informació proporcionada per: InfoCampus