28/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Pla d’estudis consta de 60 ECTS, dels quals 30 pertanyen a la formació comuna obligatòria i els 30 restants a l’orientació triada.

FORMACIÓ COMUNA OBLIGATÒRIA = 30 crèdits ECTS

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL = 30 crèdits ECTS

Agent d'Igualtat (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        10
 • Optatius teòrics:              8
 • Pràctiques:                      6
 • TFM:                                6

 Prevenció de la violència de gènere (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        10
 • Optatius teòrics:              8
 • Pràctiques:                      6
 • TFM:                                6

ORIENTACIÓ INVESTIGADORA = 30 crèdits ECTS

Recerca feminista i de gènere (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        18
 • Optatius teòrics:              6
 • TFM de recerca:              6

 

TOTAL CRÈDITS = 60 crèdits ECTS

 

Pla d'estudis

La matrícula total del màster ha d’incloure les assignatures de la formació comuna obligatòria i les de l’orientació triada.

En el cas de l’orientació professional han de triar-se 2 optatives d’entre les 4 oferides (SRM014, SRM015, SRM025 i SRM026), independentment de l’especialitat triada.

En el cas de l’orientació investigadora, només ha de matricular-se una de les dues optatives oferides (SRM035 i SRM036). Per a poder cursar el *TFM d’investigació cal matricular-se en el mateix curs de les assignatures SRM044 i SRM045.

Assignatures formació comuna obligatòria (30 crèdits *ECTS)

SRM001 Història de les Dones i del Moviment Feminista (3 *ECTS - *OB)

SRM002 La Teoria del Sistema Sexe/Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM003 Fonaments dels Estudis Feministes i de Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM004 Perspectiva de Gènere i Nous Moviments Socials. Noves Masculinitats (3 *ECTS - *OB)

SRM005 Dret, Igualtat i Discriminació (3 *ECTS - *OB)

SRM006 Gènere i Economia (3 *ECTS - *OB)

SRM007 Llenguatges i Sexisme (3 *ECTS - *OB)

SRM008 Ètica Feminista i Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM009 Les Dones en la Societat del Coneixement (3 *ECTS - *OB)

SRM010 Educació no Sexista (3 *ECTS - *OB)

Assignatures de l’orientació professional (30 crèdits *ECTS)

-              Agent d’igualtat d’oportunitats de dones i homes

SRM011 Dones, Ciutadania i Igualtat en l’Estat Social (2 *ECTS - *OB)

SRM012 Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes (2 *ECTS - *OB)

SRM013 Les Polítiques Públiques d’Igualtat (5 *ECTS - *OB)

SRM014 Eines per a Incorporar la Perspectiva de Gènere (4 *ECTS - OP)

SRM015 Organitzacions en Igualtat (4 *ECTS - OP)

SRM041 Pràctiques Professionals (6 *ECTS - PE)

SRM042 Treball de Final de Màster (6 *ECTS - *TFM)

-              Prevenció de la violència de gènere

SRM021 Gènere i Procés Atenció – Salut – Malaltia (2 *ECTS - *OB)

SRM022 Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones (2 *ECTS - *OB)

 SRM023 Indicadors de Violència cap a les Dones. Protocols d’Actuació durant la Intervenció (2 *ECTS - *OB)

SRM024 Plans i Programes per a Previndre i Erradicar la Violència i Fomentar la Salut (3 *ECTS - *OB)

SRM025 Salut Sexual i Reproductiva (4 *ECTS - OP)

SRM026 La Violència Social (4 *ECTS - OP)

SRM041 Pràctiques Professionals (6 *ECTS - PE)

SRM042 Treball de Final de Màster (6 *ECTS - *TFM)

 

Assignatures de l’orientació investigadora (30 crèdits *ECTS)

 

-              Investigació feminista i de gènere

SRM031 Epistemologia i Metodologia dels Estudis Feministes i de Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM032 Obres de Referència en la Investigació Feminista i de Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM033 El Disseny d’una Investigació amb Perspectiva de Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM034 La Transferència de Resultats. La Divulgació Científica. El Finançament de la Investigació (3 *ECTS - *OB)

SRM035 Teoria i Tècniques d’Investigació sobre Dret, Igualtat i Discriminació (6 *ECTS - OP)

SRM036 Teoria i Tècniques d’Investigació sobre Violència de Gènere (6 *ECTS OP)

SRM044 Treball de Final de Màster d’Investigació (6 *ECTS - *TFM)

SRM045 Tècniques d’Investigació i Treball de Final de Màster (6 *ECTS -OP)

Informació proporcionada per: InfoCampus