06/09/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat s’imparteix en la modalitat a distància, a l’Aula Virtual de l’UJI. No obstant això, l’orientació professional (Agent d’Igualtat, Prevenció de la Violència de Gènere) inclou l’assignatura SRM041. Pràctiques Professionals que haurà de cursar-se de manera presencial en les entitats cooperadores.

Les assignatures s’activen de manera consecutiva, d’acord amb el calendari del màster.

L’estudiantat tindrà accés al material didàctic quan s’active cada assignatura. Així mateix, comptarà amb un període de tutories (fòrums, videoconferència, adreça electrònica, etc.) en el qual podrà resoldre dubtes i ampliar coneixements. Una vegada treballats els continguts, hauran de realitzar-se les proves d’avaluació segons el sistema d’avaluació establit per la docència.

Les proves d’avaluació proposades per la docència poden ser de diferent tipologia i el seu caràcter, ponderació i requisits mínims s’indiquen en el sistema d’avaluació de l’assignatura així com en la guia docent corresponent.

Generalment, les tipologies més comunes són: elaboració de treballs acadèmics, observació/execució de tasques i pràctiques, examen escrit (qüestionaris, desenvolupament i/o problemes), entrevista de tutorització… En cada assignatura es faciliten les indicacions concretes per a realitzar cada tipus de prova.

El màster compta amb el suport permanent de la Fundació Isonomia de l’UJI i disposa d’una sèrie de serveis la finalitat dels quals és proporcionar suport permanent al llarg del procés d’aprenentatge.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus