Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

12/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Una vegada superats els 60 crèdits ECTS corresponents al primer curs, l’estudiantat ha d’aplicar els coneixements adquirits mentre cursa l’assignatura Pràctiques Externes en centres d’investigació, administracions públiques o entitats del tercer sector (ONGD, associacions, fundacions i similars) que treballen en l’àmbit del desenvolupament, tant d’Espanya com de l’àmbit internacional. El disseny de les pràctiques s’ajusta a les necessitats formatives de l’estudiantat, amb vista a l’especialització en el sector professional que més li interesse (treball de camp, gestió en seu, coneixement d’organismes internacionals, etc.). La direcció acadèmica del màster oferirà un llistat de possibles destinacions de pràctiques i cada plaça estarà associada a un pla formatiu que definirà exhaustivament les seues característiques en termes d’objectius i activitats per realitzar, a més de fixar un calendari. També es designarà una persona de contacte (tutor o tutora) en la institució d’acollida. Així mateix, l’estudiantat pot proposar destinacions, que han de rebre el vistiplau de la direcció acadèmica.

Aquesta assignatura ofereix a l’estudiantat la possibilitat d’integrar-se en una entitat dedicada a la cooperació al desenvolupament i adquirir experiència directa sobre algunes de les àrees en què es requereixen els coneixements especialitzats que proporciona el màster.

Coordinació

Dra. Iluminada Fuertes Fuertes. Departament de Finances i  Contabilitat. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Universitat Jaume I
 

Informació proporcionada per: InfoCampus