Mobilitat i programes d'intercanvi

07/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El procediment establit en la Universitat Jaume I per a la gestió administrativa i acadèmica dels estudiants que participen en programes d'intercanvi nacionals i internacionals es descriu en el sistema de garantia interna de qualitat de la universitat, i més concretament en els documents AUD07 "Gestió mobilitat estudiants entrants" i AUD08 "Gestió mobilitat estudiants eixents". 

Des de l'adreça del Màster es promourà la mobilitat dels estudiants del Màster, tant a nivell d'ingrés d'estudiants provinents d'altres centres nacionals i estrangers, com de gestió de la mobilitat per a estudiants UJI que desitgen realitzar pràctiques d'estudis en l'estranger. Considerem, dins del nou entorn que la universitat europea ha de gaudir durant els pròxims anys, que la realització d'estades d'estudis i de pràctiques laborals en altres països afavorirà l'augment de la capacitat comunicativa de l'estudiantat del nostre Màster, per la qual cosa defensem aquesta política des de l'adreça del mateix. 

Per les característiques concretes del Màster defensem la importància de les pràctiques ERASMUS a Europa. Consistiria en una estada en pràctiques en una empresa pública o privada, centre de formació, centre d'investigació o en altres organitzacions, podent incloure's universitats. L'estada en pràctiques seria en països de la UE i d'altres estats europeus que han subscrit aquest conveni (en l'actualitat són Islàndia, Turquia, Noruega i Liechtenstein). Aquestes pràctiques serien tutoritzades per la persona designada a aquest efecte per l'adreça del Màster, i coordinades per l'adreça del mateix o persona en qui delegue. 

Més informació en: Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus