Assignatura de pràctiques externes

22/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Consulta guia docent de l'assignatura

Fitxa assignatura

Cal haver superat almenys el 70% dels crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria, sense tenir en compte en el còmput de crèdits obligatoris els de l’assignatura Pràctiques Externes.

Realització de pràctiques mitjançant un sistema de permanència reglada en organitzacions administratives, econòmiques o professionals dels sectors públics o privats, o de qualsevol altra forma que s’establisca, mitjançant la col·laboració o formació en l’àmbit dels videojocs.

Tenint en compte el perfil de l'alumnat graduat del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, les entitats i empreses receptores més habituals són:

 • Empreses de disseny i desenvolupament de videojocs.
 • Empreses de desenvolupament d'aplicacions i jocs per a dispositius mòbils multiplataforma Android, iOS, Windows Phone...
 • Empreses de control de qualitat per a videojocs.
 • Empreses de creació d'experiències interactives.
 • Empreses dedicades a la realitat virtual i la realitat augmentada.
 • Empreses dedicades a la creació de videos 360º.
 • Empreses dedicades al modelatge 2D i 3D de personatges, objectes, escenes, ...
 • Empreses dedicades a l'animació i la producció audiovisual.

Consulta les entitats cooperadores.

Consulta professorat tutor Pràctiques Externes

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Informació proporcionada per: InfoCampus