Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Organització d’Empreses (FBB)

Introducció al Dret (FBB)

Principis d’Economia (FBB)

Recursos Territorials Turístics (OB)

Patrimoni Cultural (FB)

Introducció a l’Anglès per al Turisme (FB)*

Informàtica (OB)

Introducció a l'Estadística (FBB)

Història Econòmica i Social (FBB)

Segon curs

Màrqueting Estratègic (FBB)

Introducció a la Psicologia Social (FBB)

Geografia de les Destinacions Turístiques i de l’Oci (OB)

Direcció Estratègica d’Organitzacions Turístiques (OB)

Sociologia del Turisme i de l’Oci (OB)

Màrqueting Operatiu (OB)

Anglès per a Turisme (OB)*

Operacions i Processos de Producció en Turisme  (OB)

Art Espanyol i Recursos Turístics (OB)**

Comptabilitat de Gestió (OB)

Tercer curs

Investigació de Mercats (OB)

Gestió d’Allotjaments de Restauració i d’Agències de Viatge (OB)

Règim Jurídic del Turisme (OB)

Segona Llengua per a Turisme I (OB)*

Metodologia d’Elaboració i Avaluació de Programes Turístics (OB)

Dret del Treball (OB)

Estructura de Mercats Turístics (OB)

Geografia del Turisme a Espanya (OB)

Gestió de Sistemes d’Informació en Organitzacions Turístiques (OB)**

Segona Llengua per a Turisme II (OB)*

Quart curs

Treball de Final de Grau (TFG)1

Pràctiques Externes (PE)1

Itinerari 1 (OP) o Itinerari 2 (OP)

Itinerari 1: Gestió Pública del Turisme

Planificació i Ordenació Integrada del Desenvolupament Turístic (OP)

Anàlisi i Gestió dels Recursos Turístics: Disseny de Productes (OP)

Art Valencià i Recursos Turístics (OP)**

Activitat Turística i Medi Ambient (OP)

Dinamització Turística i Canvi Social (OP)

Itinerari 2: Direcció i Gestió d’Empreses Turístiques

Comercialització de Productes Turístics (OP)

Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques (OP)

Direcció de Vendes i Atenció al Client (OP)**

Anàlisi Financera (OP)

Dret de Societats (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus