Perfil d’ingrés

10/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El perfil de ingrés més adequat dels estudiants que volen cursar aquest grau és el de persones convençudes de la importància que té el turisme en el món actual i que estiguin motivades per gestionar les diverses activitats turístiques de manera que els impactes econòmics, socials i culturals d'aquestes siguen positius. Els qui accedeixen al Grau en Turisme han de tenir facilitat per comunicar-se en llengües estrangeres i habilitat per les relacions interpersonals. Així mateix han de mostrar respecte per altres cultures i territoris, tenir interès per conèixer els secrets de la gestió d'organitzacions en els diversos aspectes (jurídics, economicofinancers, recursos humans, etc...), i saber incorporar a la vida quotidiana les noves tecnologoes de la informació i la comunicació. Han de ser persones tolerants, creatives i amb do de gents, desitjoses de conèixer millor els principis del turisme: la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica.

Informació proporcionada per: InfoCampus