Presentació

15/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La titulació de Turisme, des que es va implantar a la Universitat Jaume I l’any 1997, intenta aportar solucions a les necessitats que planteja el desenvolupament turístic a les nostres comarques i donar resposta al pes socioeconòmic que representa el turisme en l'actualitat amb la formació de professionals polivalents.

Espanya és un país amb una llarga tradició turística, la qual cosa li ha permès convertir-se avui en dia en la tercera potència mundial en turisme per darrere de França i els Estats Units, amb una xifra anual que supera els 60 milions de visitants internacionals. El turisme a Espanya representa aproximadament el 10% del PIB nacional, això dóna una idea de la magnitud que abasta aquesta activitat en l’economia espanyola.

La complexitat pròpia de l’activitat turística, pel seu caràcter polièdric, fa que els estudis es presenten amb un alt grau de multidisciplinarietat i que integren totes aquelles matèries que són claus per al bon funcionament del turisme. Per això, s’aborda el coneixement de les diferents empreses turístiques; dels recursos, tant del medi natural i històric com humà, i de tots aquells instruments que fan possible una gestió eficaç i positiva en termes de sostenibilitat del territori turístic.

La indústria turística intensiva en informació ha vingut fent ús de les tecnologies que  faciliten el processament de milions de dades. Les tecnologies d’informació han revolucionat el panorama dels negocis al món. Les tecnologies han modificat les indústries hoteleres, de restaurants, de serveis de viatges i del sector d’intermediaris com ara operadors turístics i agències de viatges.

Des de l’Organització Mundial de Turisme (OMT) s’estima que el nombre de turistes continuarà creixent de forma sostinguda en els pròxims anys. Aquesta prospectiva es basa tant en factors econòmics (major desenvolupament en l’àmbit mundial, augment de la renda disponible per la ciutadania, etc.), com en factors sociològics (augment de parelles sense fills i llars unifamiliars, increment dels nivells educatius, proporció més elevada de persones de més edat, nombre superior de persones jubilades, etc.).

Per tot això, aquesta titulació és clau en el desenvolupament de la nostra societat, i per aquest motiu us anime a cursar-la.

Premi Turisme Comunitat Valenciana 2014

Informació proporcionada per: InfoCampus