Treball de final de grau

14/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a poder matricular-se de l'assignatura TI0983 (Treball final de grau), és necessari haver superat el 75% de l'obligatorietat de la carrera.

Consisteix en el desenvolupament d'una tasca de traducció o d'interpretació que ha de quedar reflectida en una memòria escrita extensa. Aquesta memòria ha d'incloure una anàlisi traductològica dels textos traduïts o d'interpretacions gravades. També s'ofereix la possibilitat de fer una crítica i avaluació de traduccions (o interpretacions), així com un treball basat en reflexions traductològiques. El professorat podria estimar altres possibilitats proposades per l'alumnat i si les considera oportunes les acceptarà com a matèria del Treball Final de Grau. El Treball Final de Grau no té per què estar lligat als itineraris o intensificacions i, de desitjar-ho l'alumne o l'alumna, podrà investigar en aqueixos àmbits que li resulten del seu interès amb independència de l'itinerari triat.

Línies i tutors del TFG:

 • Traducció audiovisual: Frederic Chaume Varela, Irene de Higes Andino
 • Traducció literària: Josep Marco Borillo
 • Traducció jurídica i econòmica: Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot
 • Traducció científica i tècnica: José Luis Martí Ferriol, Vicent Montalt Resurreció
 • Traductologia: Rosa Agost Canós, Pilar Ordóñez López
 • Traducció general: María Calzada Pérez
 • Traducció llengües A espanyol-català: Cristina García del Toro, Josep Guzmán Pitarch,
 • Alemany: Ulrike Oster, Silvia Gamero Pérez
 • Francès: Julio de los Reyes
 • Interpretació: María Jesús Blasco Mayor, Amparo Jiménez Ivars
 • Llengua anglesa i traducció inversa: Robert Martínez Carrasco, Kim Schulte
 • Llengua espanyola: Isabel García Izquierdo, Pilar Ordóñez López
 • Lingüística: Kim Schulte

Consulta guia docent de l'assignatura

Consulta professorat tutor de TFG

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus