Eixides professionals

03/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En acabar el Grau en Traducció i Interpretació, hi ha un ampli ventall de possibilitats de treball, en empreses locals, nacionals o internacionals, en organismes públics o organitzacions no governamentals (ONG), o bé com a traductor o intèrpret autònom. 

Algunes de les opcions d’ocupació inclouen:

  • Agències de traducció i interpretació: Traducció, revisió de traduccions, gestió de projectes, interpretació (totes les modalitats)
  • Sector editorial i audiovisual: Editorials, premsa, ràdio, televisió. Agències digitals i de disseny de pàgines web. Doblatge, subtitulació  i audiodescripción de pel·lícules, documentals, dibuixos animats, sèries, anuncis, etc. 
  • Indústria: Departaments comercials. Comerç exterior, exportació, importació, màrqueting. 
  • Altres empreses: Empreses d’informàtica. Empreses organitzadores de congressos, conferències, exposicions, fires de mostres. Turisme i hostaleria.
  • Organismes oficials: Administració i organismes autonòmics, nacionals (cambres de comerç, jutjats, ajuntaments, conselleries, ministeris) i internacionals (Unió Europea, ONU, etc.). ONG nacionals i internacionals.
  • Docència: Centres d’idiomes privats, Escola Oficial d’Idiomes, educació secundària i universitària, Institut Cervantes, etc.

Per a algunes d’aquestes eixides professionals pot ser necessària una formació complementària.
 


Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus