Assignatura de pràctiques externes

14/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Consulta guia docent de l’assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Podràs fer aquestes pràctiques quan superes el 75% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Interpretació: interpretació simultània de conferències, i interpretació consecutiva i d’enllaç, en institucions públiques com ara la Càtedra UNESCO; interpretació d'enllaç en l'àmbit mèdic en hospitals públics i privats de la Comunitat Valenciana; en l'àmbit jurídic en la Ciutat de la Justícia de València o la Policia Local de Benicàssim. Tutores UJI: Mª Jesús Blasco Mayor i Amparo Jiménez Ivars.

Llengües A: traducció entre llengües A (espanyol-català i català-espanyol) i ensenyament de llengües a institucions públiques o centres docents, com ara ajuntaments de la Comunitat Valenciana o el Servei de Llengües i el Servei de Comunicacions i Publicitat de l’UJI. Tutora UJI: Cristina García de Toro

Llengües C: traducció del francés o l’alemany a les llengües maternes (espanyol o català) en institucions públiques, editorials o d’altres empreses privades, com ara: l’Institut Français d’Espagne (Antenne de Valence), Edicions del País Valencià S.A. o el Tribunal Superior de Justícia de València. Tutors UJI: Pilar Civera García (francés-català/espanyol), Josep Guzman Pitarch (alemany-català) i Silvia Gamero Pérez (alemany-espanyol).

Noves tecnologies, terminologia i traducció científica i tècnica: traducció, documentació i gestió terminològica a diverses institucions, empreses privades (de diversos sectors, com el de la ceràmica o el de l’automoció), agències de traducció o d’altres organismes, com ara el TERMCAT, Kherian Soft S.L., Novodecor Cerámica Castellonense,  o SDL International Spain. Tutora UJI: Amparo Alcina Caudet.

Traducció audiovisual: traducció per al doblatge o la subtitulació, localització, subtitulació per a sords i audiodescripció per a cecs a diversos estudis de doblatge i sonorització d’àmbit nacional o internacional, com ara SOUNDUB Sonorización y doblajes S.L. (Barcelona i Madrid), SUBTITULA’M, NOCLAFILMS Producciones S.L., JBI Localization o Xerox Global Services, entre molts altres. Tutor UJI: Frederic Chaume Varela.

Traducció jurídica, econòmica i administrativa: traducció de documentació jurídica, econòmica o administrativa a diversos organismes, institucions, empreses privades, i d’altres entitats d’àmbit nacional o internacional, com ara l’Institut d’Estudis Catalans, la Cambra de Comerç de Castelló, la Diputació Provincial de Castelló, Traductalis, l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), la Creu Roja de València o TLC UK, entre d’altres. Tutora UJI: Natividad Juste Vidal.

Traducció literària: traducció de textos literaris de diversos gèneres per a editorials i revistes de prestigi, com ara Algar Editorial, Edicions Bromera S.L. o L'Atalante. Revista de Estudios CinematográficosTutor UJI: Josep Marco Borillo.

Consulta les entitats cooperadores.

Consulta professorat tutor de Pràctiques Externes

També existeix la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i unes altres organitzacions, els principals objectius d’aquesta acció són:

1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.

2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.

3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals:

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus