Presentació

29/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques tenen en l’actualitat una gran importància estratègica, tant des d’un punt de vista econòmic, com social i cultural. Aquest grau ofereix una visió global de la comunicació estratègica en les organitzacions que va més enllà dels tradicionals conceptes de “publicitat” i “relacions públiques” àmpliament superats tant en l’àmbit acadèmic com en el professional.

La comunicació és una eina fonamental en tota societat, ja que és motor de l’economia, crea tendències, difon cultura, divulga valors... Ser un professional en publicitat i relacions públiques implica ser un especialista de la comunicació i de les seues tècniques que ha de tenir sempre present el paper fonamental que la comunicació i la imatge tenen en tot tipus d’organització, marca i/o producte.

Els ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques proporcionen una formació especialitzada en la creació, disseny i producció de la comunicació corporativa i publicitària, donant especial rellevància al pensament estratègic i creatiu, i especialment, als canvis produïts per la revolució tecnològica. La seua finalitat és formar professionals capaços d’abordar les diverses facetes publicitàries i de les relacions públiques: creació i producció publicitària i de les relacions públiques, investigació i planificació, gestió de comptes, comunicació corporativa, etc. També han de ser capaços d’analitzar els fenòmens publicitaris i de creació d’imatge contemporanis, amb especial atenció als relacionats amb la “societat de la comunicació i la informació”.

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques a l’UJI permeten oferir a l’alumnat les possibilitats d’integració professional en aquest context, amb l’explicació dels passos que s’han de seguir per al desenvolupament professional, tant per al treball per compte d’altri com per al treball per compte propi, més encara si s’atenen els enormes esforços realitzats per la institució per a crear fortes relacions amb el sector professional, tant d’àmbit nacional (per exemple a través del Seminari de Creativitat en Viu que organitza juntament amb la multinacional de comunicació més important del món, McCann WorldGroup), com provincial (l’UJI ha impulsat l’Associació per al Desenvolupament de la Comunicació de Castelló, AD Comunica).

Els graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques estan dirigits a exercir, entre altres, els llocs i funcions següents:

 • Direcció de comunicació: s’encarrega de coordinar, mantindre i millorar les relacions amb el públic (tant intern com extern) d’una organització i de consolidar una imatge positiva d’aquesta.
 • Assessorament – consultoria estratègica de comunicació: definir els objectius i les estratègies més òptimes, tenir visió de futur, ser proactiu en la planificació, etc.
 • Investigació, planificació i compra de mitjans: determinar l’estratègia mediàtica més òptima i adquirir els espais publicitaris més eficaços per als objectius del client.
 • Creació i redacció publicitària, realització de campanyes publicitàries originals, impactants, noves i eficaces.
 • Cap de protocol, figura fonamental en qualsevol institució pública i peça clau en les organitzacions privades, professional de les relacions diplomàtiques, detallista i responsable d’una part essencial de la imatge corporativa.
 • Disseny de campanyes publicitàries, de màrqueting promocional, màrqueting directe,street-marketing i la resta de tendències actuals.
 • Gestió de la comunicació corporativa, responsable de l’adequada coordinació i coherència entre la imatge interna i externa d’una organització.

Els objectius del grau en Publicitat i Relacions Públiques són, entre altres:

 • Fomentar la capacitat crítica, analítica i interpretativa, aportant els coneixements de les tècniques d’investigació i procediments de treball necessaris per a transformar les necessitats de la clientela en solucions de comunicació eficients.
 • Ensenyar un coneixement bàsic i general dels principals punts d’inflexió que configuren el panorama actual de la tasca del professional de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques. Els coneixements han de ser sempre rellevants per a la comprensió del fenomen de la comunicació i de la seua funció en la societat contemporània.
 • Ensenyar les maneres de construir, planificar i avaluar accions i discursos propis de la comunicació publicitària i de les relacions públiques per a l’elaboració de campanyes de comunicació.
 • Proporcionar un coneixement exhaustiu de tots els elements que conformen i s’interrelacionen en el sistema de la comunicació, especialment publicitària i les relacions públiques, per a la seua aplicació a la realitat de les organitzacions i per al desenvolupament d’una actitud estratègica. Aquesta formació els capacitarà per a la presa de decisions i la implementació d’estratègies de comunicació coherents, per mitjà d’una creativitat eficaç, mesurant posteriorment els seus resultats i extraient les conclusions oportunes.
 • Desenvolupar en l’estudiantat la capacitat per comunicar-se i expressar-se amb coherència i correcció en el seu exercici professional.

Per tot el que s’ha esmentat, la Universitat Jaume I busca formar i consolidar en cada promoció de graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques, professionals caracteritzats per acumular intuïció, amb capacitat d’anàlisi i síntesi, aptitud per a avaluar, habilitat per aportar solucions intel·ligents i creatives, talent per a desenvolupar estratègies noves i formats innovadors, i amb capacitat d’adaptació al canvi continu.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus