Assignatura de pràctiques externes

22/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Específicament en Psicologia, per l’amplitud de camps laborals als quals pot accedir un graduat o graduada en aquest grau, l'oferta pot variar. Per tant, els àmbits de la Psicologia aplicada serien:

- Comportament escolar.

- Problemes d’aprenentatge, trastorns del llenguatge.

- Presa de decisions vocacionals.

- Trastorns sexuals.

- Depressions, ansietats, trastorns psicòtics, trastorns alimentaris.

- Malalties terminals.

- Discapacitats, drogodependències, minories socials, tercera edat.

- Menors (adopcions).

- Centres penitenciaris, cossos de seguretat, victimologia.

- Selecció de personal, recursos humans, formació ocupacional.

- Neuropsicologia cognitiva.

Consulta les entitats cooperadores

Consulta professorat tutor Pràctiques Externes

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

  1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
  2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
  3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus