Presentació

08/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El pla d’estudis del grau en Periodisme de la Universitat Jaume I es caracteritza per quatre grans trets distintius. Primerament, planteja una formació progressiva, que va des dels aspectes més generals fins a aquells més específics i aprofundits per a introduir l’estudiantat de manera gradual en l’exercici del periodisme. En segon lloc, dóna una especial importància a les pràctiques a l’hora de dur a terme l’aprenentatge de les tècniques i rutines pròpies del periodisme. En tercer terme, atorga un fort protagonisme al periodisme en ràdio i televisió, d’una banda, i a l’activitat informativa en mitjans digitals escrits i multimèdia, d’una l’altra. Finalment, ofereix una visió global del camp de les ciències de la comunicació, incloent-hi assignatures relacionades amb la publicitat, les relacions públiques, l’audiovisual i la imatge, sense renunciar, naturalment, a l’especificitat, amb assignatures totalment orientades al periodisme.

Amb aquest pla d’estudis es pretén millorar la capacitació professional i les possibilitats laborals de l’estudiantat de la Universitat Jaume I. Tenir coneixements sòlids sobre periodisme però, a la vegada, comptar amb nocions sobre publicitat, producció audiovisual, fotografia o elaboració de guions, suposa un avantatge i un valor afegit que donarà una elevada versatilitat als titulats i titulades de la Universitat Jaume I. Gràcies a això, gaudiran d'una notable flexibilitat que els permetrà adaptar-se a un escenari professional altament dinàmic i canviant, propi del camp de la comunicació avui en dia.

La Universitat Jaume I aspira a formar a periodistes polivalents, competents, innovadors i crítics. Professionals que siguen capaços de conèixer a fons la realitat social, d’interpretar-la i d’analitzar-la amb rigor i precisió. En un moment en el qual la nostra societat és cada vegada més complexa i avançada, el periodisme és més necessari i important que mai. Un fet que dóna enormes oportunitats a les persones que decideixen dedicar-se a una professió veritablement apassionant.

Informació proporcionada per: InfoCampus