Eixides professionals

22/12/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Àmbits de treball

El grau en Matemàtica Computacional combina la formació bàsica pròpia d’una titulació pura de matemàtiques amb la formació tècnica pròpia d’una titulació pura d’informàtica. D’aquesta manera, el graduat o graduada serà un professional preparat per a l’aplicació de les tècniques i eines informàtiques i amb la capacitat de raonament i abstracció, així com amb les capacitats numèriques i l’enfocament analític aplicat a la resolució de problemes; habilitats que adquireix l’estudiantat que es gradua en Matemàtiques.

D’una banda, els titulats i titulades podran optar a una de les eixides laborals majoritàries d'un grau pur en matemàtiques, que és l'ensenyament en educació secundària i batxillerat, tant com a professor d'informàtica com a professor de matemàtiques (després de cursar el corresponent màster).  Però, d'altra banda, podran també optar a col·laborar amb professionals dels altres àmbits en l’aplicació i creació de models matemàtics i en el disseny i implantació de sistemes informàtics que donen solució als problemes plantejats en les empreses i els sectors industrials, o per a incorporar-se a grups de R+D+I.

L’activitat professional es desenvolupa en els camps següents:

 • Empreses d’informàtica i telecomunicacions

 • Indústria

 • Docència universitària o recerca

 • Docència no universitària

 • Administració pública

 • Empreses de banca, finances i assegurances, consultories, etc.

Tasques professionals

 

 • Participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i eines de gestió en les empreses, administracions públiques i banca.

 • Participació en equips de desenvolupament de programari.

 • Creació d’empreses en Internet.

 • Disseny i gestió de sistemes informàtics per al control i l'optimació de processos industrials.

 • Participació en gabinets d’assessorament cientificotècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).

 • Consultories i assessories financeres.

 • Direcció i/o participació en grups de R+D+I.

 • Empreses o instituts d’estadística.

 • Ensenyament en educació secundària i batxillerat.

 • Ensenyament i recerca a la universitat.

Relació amb els nous jaciments d’ocupació

 

(Àrea / Àmbit / Eixides professionals)

 • Nous serveis a empreses
  • Sistemes de informació
   • Disseny, planificació, desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació en empreses.
  • Gestió del coneixement
   • Captura, emmagatzematge reutilització del coneixement dels processos de producció en una empresa.
  • Transport intel·ligent de mercaderies
   • Desenvolupament i gestió de sistemes intel·ligents de transport: control intel·ligent de rutes, accessos, sensorització
  • Administració i finances
   • Tècnic o tècnica en estadística

   • Personal tècnic en disseny de models per al control de processos, programació lineal, anàlisi de riscos, etc.

 • Noves tecnologies

  • Biotecnologia

  • R+D+I

   • Personal tècnic especialista en programació en computadors d’altes prestacions i en aplicació de tècniques avançades d’intel·ligència artificial.

   • Personal tècnic especialista en disseny d’algorismes matemàtics.

 • Administració pública

  • Administració i finances

   • Tècnic o tècnica en estadística

   • Personal tècnic especialista en disseny, planificació, desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació.

 

RESUM

El grau en Matemàtica Computacional forma professionals molt versàtils amb un ventall de possibilitats molt ampli a l’hora de trobar ocupació. La taxa de desocupació és nul·la.

 

D’una banda, el graduat o la graduada pot optar per l’eixida professional, la docència en educació secundària i batxillerat (després de cursar el corresponent màster), en la qual el nombre de places oferides cada any és més elevat que el nombre de titulats i titulades. Però, a més, el seu perfil mixt matemàtiques-informàtica està molt valorat per les empreses i assegura trobar molt fàcilment ocupació en altres sectors:

• Gabinets d’assessorament científic, tècnic i informàtic.

• En empreses de banca i finances i administracions públiques, en la consultoria financera, planificació logística i disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i eines de gestió.

• En la indústria, en el disseny i gestió de sistemes informàtics per al control dels processos industrials i en la resolució dels problemes i models complexos.

• Docència i investigació en la universitat (després de cursar el corresponent màster oficial i després d’obtenir el títol de doctorat).

• Direcció i/o participació en grups de R+D+I.

• Empreses o instituts d’estadística.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus