Treball de final de grau

14/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Haver superat el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria del grau, sense considerar en aquest còmput les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau.

Realització d’un treball personal que servisca per a avaluar els resultats d’aprenentatge associats a l’obtenció del grau en Història i Patrimoni. Els continguts, per tant, s’han de correspondre amb els de les competències de les assignatures que estiguen relacionades amb l’objecte del treball. Aquest treball ha d’incloure, obligatòriament, la recerca i consulta bibliogràfica en una llengua estrangera, així com un resum o presentació del treball en aquesta mateixa llengua. La dedicació a aquestes tasques ha de ser, almenys, de tres crèdits ECTS.

Consulta guia docent de l'assignatura

Consulta professorat tutor de TFG


La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus