Eixides professionals

18/12/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Àmbits de treball

- Docència de la història i de la història de l’art: universitària i no universitària.

- Docència de les ciències socials en l’ensenyament secundari.

- Protecció, gestió i interpretació del patrimoni historicoartístic i cultural: planejament urbanístic, serveis institucionals, monuments, llocs històrics, jaciments arqueològics, patrimoni immaterial, etc.

- Gestió i catalogació de fons documentals, arxius, biblioteques i centres d’imatge.

- Treball en museus, exposicions, comissariat artístic i centres d’interpretació.

- Assessorament cultural en empreses i entitats públiques i privades: elaboració d’informes, dictàmens històrics, gestió de col·leccions, organització d’exposicions, elaboració de catàlegs i inventaris, gestió de recursos humans.

- Creació de continguts culturals adaptats a les noves tecnologies de comunicació.

- Anàlisi, posada en valor i difusió de béns historicoartístics com a recursos de turisme cultural: programes didàctics, assessoria tècnica, elaboració de rutes turístiques, guies historicoartístiques, gestió de programes, recursos humans.

- Organització d’esdeveniments, manifestacions culturals o jornades científiques, així com definir i gestionar projectes i iniciatives culturals, comissariar exposicions i dirigir grups d’interpretació i difusió del patrimoni d’acord amb els paràmetres de les polítiques culturals institucionals.

- Treball en mitjans de comunicació i editorials: documentalista, crítica, divulgació, gestió de col·leccions.

Tasques professionals:

- Ensenyar, investigar, gestionar, defensar i conservar el patrimoni historicoartístic i cultural.

- Assumir les responsabilitats pròpies de gestors del patrimoni  historicoartístic i cultural en l’àmbit institucional i empresarial.

- Assumir les responsabilitats pròpies de conservadors, comissaris d’exposicions i experts al mercat artístic.

- Assumir les responsabilitats pròpies de docents, investigadors i documentalistes en entitats públiques i privades.

- Assumir les responsabilitats pròpies de creadors de continguts i divulgadors de coneixements històrics i artístics; i d’assessorament i expertització de béns culturals en institucions públiques i en empreses privades.

- Gestió cultural, interpretació i difusió del patrimoni.

- Turisme cultural.

- La docència, en països com els Estats Units i a Europa.

- Posar en valor el patrimoni històric, natural i cultural mitjançant la seua presentació i ús social actiu, des de punts de vista i opcions diferents.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus