Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l’Administració d’Empreses (FBB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Matemàtiques II (FB)

Història Econòmica (FBB)

Introducció al Dret (FBB)

Introducció als Sistemes d’Informació de l’Empresa (OB)

Segon curs

Estadística (FBB)

Comptabilitat Financera (OB)

Direcció Financera (OB)

Direcció d’Empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Anàlisi d’Estats Financers (OB)

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Microeconomia (OB)

Tercer curs

Fonaments d’Econometria (OB)

Comptabilitat de Costos (OB)

Anàlisi i Formulació d’Estratègies Empresarials (OB)

Comptabilitat Financera Avançada (OB)

Anglès per a Finances (OB)*

Dret Mercantil i Tributari de Societats (OB)

Comptabilitat de Gestió (OB)

Direcció Financera Avançada (OB)

Valoració d’Empreses (OB)*

Mercats i Institucions Financers (OB)

Quart curs

Gestió Bancària (OB)

Auditoria Financera (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Migracions i Globalització (OB)

Fiscalitat Empresarial (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1*

Pràctiques Externes (PE)1

Optatives

Valoració d’Operacions Financeres (OP)

Responsabilitat Social Corporativa (OP)

Gestió de Tresoreria (OP)

Gestió de Carteres (OP)

Finances Internacionals (OP)

Finances Quantitatives (OP)

Control de Gestió (OP)

Comptabilitats Sectorials (OP)

Comptabilitat Pública (OP)

Comptabilitat Internacional (OP)

Consolidació d’Estats Financers (OP)

Dret Mercantil Financer i Concursal (OP)

Auditoria Operativa (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

 

Grup de docència en anglès

Grup de docència en anglès

Hi ha la possibilitat d’escollir un grup de docència en anglès des de primer curs, amb l’objectiu de potenciar la formació i l’estudi en anglès, així com algunes activitats específiques de la titulació. Les assignatures d'aquest grup que s'imparteixen en anglès són:

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l’Administració d’Empreses (FBB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Matemàtiques II (FB)

Segon curs

Estadística (FBB)

Comptabilitat Financera (OB)

Direcció Financera (OB)

Direcció d’Empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Anàlisi d’Estats Financers (OB)

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Microeconomia (OB)

Tercer curs

Anglès per a Finances (OB)

Valoració d'Empreses (OB)

Quart curs

Treball de Final de Grau (TFG)1

Informació proporcionada per: InfoCampus