Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs:

Càlcul I (FBB)

Informàtica (FBB)  

Física I (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Química (FBB)

Càlcul II (FBB)

Àlgebra (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Segon curs:

Estadística i Optimització (FB)

Enginyeria Tèrmica (OB)

Ciència i Tecnologia de Materials (OB)

Electrotècnia (OB)

Mecànica de Màquines i Estructures (OB)

Empresa (FBB)

Mecànica de Fluids (OB)

Electrònica (OB)

Teoria de Màquines i Mecanismes (OB)

Elasticitat i Resistència de Materials (OB)

Tercer curs:

Mètodes Matemàtics (OB)

Ampliació de Física (OB)

Sistemes Automàtics (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Màquines Elèctriques (OB)**

Tecnologies de Fabricació (OB)

Dibuix Industrial (OB)

Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial (OB)

Informàtica Industrial (OB)

Automatització Industrial (OB)**

Quart curs:

Projectes d’Enginyeria (OB)

Enginyeria de Fluids (OB)**

Tecnologia de Materials (OB)

Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió (OB)

Teoria d’Estructures (OB)

Calor i Fred Industrial (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

OPTATIVES

Computational Methods in Engineering (OP)*

Nanothecnology (OP)*

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau (PE/TFG) s’ha d’haver superat el 75% dels crèdits ECTS (sense considerar aquestes matèries en el còmput d’aquest percentatge, és a dir, un total de 162 crèdits ECTS) de les matèries bàsiques (FB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

 
Informació proporcionada per: InfoCampus