Perfil d’ingrés

26/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'estudiantat que haja de començar els estudis d'aquesta titulació ha de comptar fonamentalment amb una bona formació en matèries bàsiques com matemàtiques, física, química i dibuix tècnic.

En relació a les característiques personals, són valors especialment destacables la iniciativa, motivació, capacitat de treball tant de forma individual com en equip, responsabilitat, perseverança i lideratge. També es considera recomanable tindre interès per l'aplicació pràctica dels coneixements en la resolució de problemes reals, així com la destresa en el maneig d'instruments i equips de laboratori i taller.

Informació proporcionada per: InfoCampus