Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l’Administració d’Empreses (FBB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Matemàtiques II (FB)

Història Econòmica (FBB)

Introducció al Dret (FBB)

Introducció als Sistemes d’Informació de l’Empresa (OB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Segon curs

Estadística (FBB)

Comptabilitat Financera (OB)

Direcció Financera (OB)

Direcció d’Empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Anàlisi d’Estats Financers (OB)

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Microeconomia (OB)

Tercer curs

Fonaments d’Econometria (OB)

Teoria Microeconòmica (OB)

Teoria de Jocs (OB)

Sistema Financer Bancari (OB)

Anglès per a Economistes (OB)*

Dret Mercantil i Tributari de Societats (OB)

Econometria I (OB)

Macroeconomia Internacional (OB)

Comerç Internacional (OB)

Teoria Macroeconòmica (OB)*

Quart curs

Economia Industrial (OB)

Econometria II (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Migracions i Globalització (OB)

Economia del Sector Públic (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1*

Pràctiques Externes (PE)1

Optatives

Economia de la Innovació i el Canvi Tecnològic (OP)

Història Econòmica d’Espanya (OP)

Economia Regional i Urbana (OP)

Economia Europea (OP)

Macroeconomia Dinàmica (OP)

Economia Ambiental (OP)

Economia Laboral (OP)

Sistema Fiscal (OP)

Economia Experimental (OP)

Tècniques de Predicció (OP)

Dret de la Competència i dels Sectors Regulats (OP)

Història del Pensament Econòmic (OP)

Dret Administratiu Econòmic (OP)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (PFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

 

Grup de docència en anglès

Hi ha la possibilitat d’escollir un grup de docència en anglès des de primer curs amb l’objectiu de potenciar la formació i l’estudi en anglès, així com algunes activitats específiques de la titulació. Les assignatures d'aquest grup que s'imparteixen en anglès són:

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l’Administració d’Empreses (FBB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Matemàtiques II (FB)

Segon curs

Estadística (FBB)

Comptabilitat Financera (OB)

Direcció Financera (OB)

Direcció d’Empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Anàlisi d’Estats Financers (OB)

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Microeconomia (OB)

Tercer curs

Anglès per a Economistes (OB)

Teoria Macroeconòmica (OB)

Quart curs

Treball de Final de Grau (TFG)1

 

Informació proporcionada per: InfoCampus