Perfil d’ingrés

02/06/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Atesa la diversitat d’eixides professionals que permet el Grau en Dret, es fa difícil dissenyar un perfil tancat del destinatari d’aquest. No obstant això, amb caràcter general, seria d’utilitat que comptés amb capacitats suficients d’expressió oral i escrita, interès per la realitat i la necessitat de regulació d’aquesta, capacitat per a aportar solucions raonades davant els conflictes jurídics i una profunda preocupació per la defensa dels drets de la persona.

Informació proporcionada per: InfoCampus