Presentació

29/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a la comprensió del funcionament dels éssers vius és necessari tenir un coneixement precís dels nivells d’organització bàsics comuns a tots els organismes, específicament, del nivell molecular. L’estudi dels constituents dels éssers vius i de la seua interacció és l’objectiu de la bioquímica i la biologia molecular; concretament, la bioquímica estudia la biosíntesi i el catabolisme de les molècules que componen els éssers vius i els seus cicles metabòlics, i la biologia molecular posa el focus en el comportament de les macromolècules en la cèl·lula i explica les funcions biològiques de l’ésser viu per aquestes propietats en el nivell molecular.

Aquesta branca del coneixement centra el seu interès en problemes que afecten directament la nostra qualitat de vida en aspectes tan rellevants com la salut, l’alimentació i el medi ambient. Per aquest motiu, els seus avanços són molt importants per al desenvolupament de la societat. És un camp en constant evolució, i les seues possibilitats presents i futures són immenses.

A la Universitat Jaume I s’ha dissenyat un grau transversal, amb una orientació aplicada que permetrà que les graduades i graduats en Bioquímica i Biologia Molecular assolisquen la capacitat per a desenvolupar la seua activitat professional en l’àmbit de la recerca, la docència, això com en l’àmbit de l´assessorament genètic, desenvolupament de vacunes i productes farmacèutics, desxifratge de genomes, teràpies gèniques, cultiu de cèl·lules i teixits, biofactories, biobancs, bioremediació, etc.

La consecució del títol de grau possibilita l’accés als màsters oficials que suposen un pas més en l’especialització del graduat o graduada. Disposem d’una àmplia oferta de màsters relacionats amb aquest grau i orientats a l’activitat docent, professional i investigadora.


 

Informació proporcionada per: InfoCampus