Perfil d’ingrés

17/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El perfil d'ingrés propi del grau en Comunicació Audiovisual és el d'una persona creativa amb interès i curiositat per les qüestions relacionades amb la representació audiovisual en totes les seues facetes (ràdio, vídeo, àudio, multimèdia, etc.) i per la comunicació en general, des de la fase de guió a la de producció, realització i comercialització. Requereix a més, sensibilitat cap a la cultura, cap a la societat del nostre temps i tenir interès per les noves tecnologies. Es destaca a més, la capacitat d'expressió oral i escrita, empatia, sentit crític, autonomia, capacitat analítica i de relació, iniciativa i treball en equip.

Informació proporcionada per: InfoCampus