Assignatura de pràctiques externes

31/10/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Consulta la guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, cada estudiant comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l'organització a la qual s'incorpora. La duració de l'estada ve determinada pel pla d'estudis, i és de 240 hores en l'entitat.

Aquestes pràctiques les podràs fer quan superes el 80% dels crèdits d'aquest grau, excloent d'aquest comput l'assignatura Treball de Final de Grau.

L'estudiantat del grau pot desenvolupar qualsevol activitat de gestió i/o administració en tota mena d'organitzacions empresarials o institucions públiques en les quals puga desenvolupar activitats relacionades amb el contingut propi de la titulació, en l'àmbit global de l'organització o en les diferents àrees funcionals: administració, producció, recursos humans, etc. Aquestes tasques es poden relacionar amb l'administració i organització de l'entitat, gestió de recursos humans, gestió de la producció, gestió comercial i de màrqueting, comerç exterior, planificació de creació d'empreses o unitats empresarials, comptabilitat, millora de resultats i gestió d'eines de control en l'entitat, entre altres.

 

Tipus d'entitats cooperadores

Entre les entitats cooperadores es troben empreses de totes les grandàries i de diferents sectors, tant industrials com de serveis, i tant públiques com privades. Entre aquestes poden citar-se:

 • Empreses fabricadores sector ceràmic
 • Empreses proveïdores del sector ceràmic: fabricació maquinària, esmalts i fregides, reparació i serveis tècnics, etc.
 • Empreses de transports
 • Bancs / Caixes d'estalvi
 • Cooperatives
 • Hotels
 • Empreses de serveis tecnològics
 • Consultores de màrqueting
 • Assessories
 • Ajuntaments
 • ONGs i associacions

Consulta les entitats cooperadores.

Organització

Quan comença el curs en què l'alumnat està matriculat en l'assignatura (AE1048) se li convoca a una reunió informativa en la qual s'expliquen els principals aspectes de les pràctiques.

A cada estudiant se li assigna l'entitat on ha de realitzar les pràctiques. L'assignació es farà en funció de les preferències de l'estudiant, que es comuniquen telemàticament a la coordinació de l'assignatura segons el procediment institucional establit, i del seu expedient acadèmic. Una vegada assignada empresa i tutor/a, aquest li orientarà amb detall sobre el desenvolupament de les pràctiques en l'empresa.

Consulta professorat tutor de Pràctiques Externes

Criteris d'avaluació de l'assignatura

L'avaluació i qualificació de les pràctiques externes és competència dels professors tutors o professores tutores de pràctiques. Al qualificar, els professors tutors o professores tutores de pràctiques hauran de tenir en compte els següents criteris establits:

 1. Realització de les pràctiques en l'empresa (240 hores), regularitat d'assistència a les tutories, actitud i interès demostrat, i lliurament d'una memòria i informes de pràctiques: l'alumnat té l'obligació de lliurar al seu professor tutor o professora tutora una memòria el guió específic de la qual li detallarà el/la professor/a. La realització de les pràctiques en l'empresa, la participació en les activitats complementàries i la seua justificació, l'assistència a les tutories i el lliurament de la memòria, són condicions necessàries per a aprovar i superar l'assignatura (65% de la nota final).
 2. Informe del supervisor o supervisora de pràctiques: el professor tutor o professora tutora a l'hora de qualificar a l'alumnat haurà de tenir present l'informe i qualificació que emet el supervisor o supervisora de l'empresa (35% de la nota final).

Erasmus Prácticas

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l'estranger amb el programa Erasmus Prácticas:

Aquesta nova acció Erasmus Prácticas té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d'investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d'aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.

 2. Millorar la comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l'adquisició d'experiència laboral.

 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l'European Quality Charter for Mobility i és finançat per l'Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d'Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia PROMOTE Your International Career elaborada per l'OIPEP arreplega tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus