Criteris d'admissió

14/04/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Després d'un procés d'avaluació de les sol·licituds, s'admetran fins a 24 estudiants cada any acadèmic entre les 4 universitats participants. El primer curs s'imparteix íntegrament a França (UTLN). Durant el segon curs es divideixen les matrícules entre les tres universitats que marquen les línies d'especialització (UJI i IST-ULisboa, 6 places cadascuna; i NTNU a Noruega amb 12 places).

El MIR és un programa de Màster de dos anys dirigit a estudiants i professionals d'alt nivell, provinents de tot el món, i que ja posseeixen un primer títol universitari (mínim 180 ECTS), en un camp relacionat amb la robòtica o la intel·ligència artificial, com: control automàtic, mecatrònica, informàtica, enginyeria elèctrica, enginyeria mecànica o matemàtica aplicada. Els sol·licitants han de tenir 30 ECTS en matemàtiques, tenir fluïdesa en anglès (nivell mínim B2) i tenir coneixement d'un llenguatge de programació.

L'ensenyament es realitza en anglès.

El programa d'estudi del Màster s'impartirà en anglès. Per tant, es requerirà un certificat B2 o equivalent.

La sol·licitud d'admissió haurà d'incloure la següent documentació:

• Certificat d'ensenyament mitjà

• Diploma universitari, incloent certificat de notes

• Prova d'anglès

• Carta de motivació

• Currículum acadèmic

• Cartes de referència (mínim 2)

Cada any, la data límit de lliurament de sol·licituds de les Beques Erasmus Mundus és el 23 de gener. La notificació final de les mateixes es realitza al març.

Les inscripcions dels alumnes que no demanen aquestes beques reben la notificació d'admissió el 25 de maig i poden confirmar aquesta admissió fins a l'1 de juny.

Les sol·licituds dels estudiants seran avaluades per un mateix nombre de representants de les institucions participants. Els criteris d'avaluació són els següents:

  • Resultats acadèmics (30), evidenciats a través de les transcripcions dels estudiants, GPA.
  • Qualitat científica de l'escola o institució que expedeix el títol (20), evidenciada per les classificacions de les universitats
  • Adequació al programa (10), evidenciada per la mena de grau(s) obtingut(s)
  • Coneixements lingüístics (10), evidenciats pels certificats d'examen d'anglès o el certificat de la institució per als títols d'ensenyament d'anglès
  • Les referències de recomanació (15), un pes addicional (5) s'aplicarà a les cartes de recomanació positives de les organitzacions associades, evidenciades per cartes de recomanació en paper amb capçalera de la universitat i correus electrònics de contacte dels professors, catedràtics i altres membres de la facultat pertinents.
  • Experiència acadèmica i professional (15), evidenciada a través del CV
  • Motivació (5), evidenciada per una carta de motivació i si és necessari, una entrevista
Informació proporcionada per: InfoCampus