Perfil d’ingrés

21/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El futur estudiant del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans seria convenient que tinguere aptituds com les que es relacionen a continuació:

  • Interès per aspectes relacionats amb el món laboral
  • Comprensió i anàlisi de textos
  • Bona expressió oral i escrita
  • Capacitat de síntesi i argumentació
  • Habilitat per a la resolució de problemes i presa de decisions
  • Disposició per al treball en equip
  • Constància i responsabilitat en el treball
Informació proporcionada per: InfoCampus