Assignatura de pràctiques externes

08/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les pràctiques externes del grau en Gestió i Administració Pública és una assignatura obligatòria de 4rt curs i que té assignats 12 ECTS.

Consulta guia docent de l'assignatura

Per a poder matricular-se en aquesta assignatura és imprescindible haver aprovat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures de formació bàsica), excloent d'aquest còmput el treball fi de carrera i els crèdits de les pràctiques externes

L'objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir l'aprenentatge professional a través de la immersió de l'alumne en organismes públics i en empreses i fundacions vinculades al sector públic als quals s'orienta el seu perfil professional, amb l'objectiu de posar en pràctica els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg dels seus estudis.

Tipus d'entitats cooperadores

Realització de pràctiques externes en els diferents àmbits de la Gestió i Administració Pública, mitjançant un sistema d'atenció i permanència reglada en organismes administratius, econòmics i professionals dels sectors públic o privat.

Consulta entitats cooperadores.

Consulta professorat tutor de Pràctiques Externes

Organització

El curs en el qual l'alumne es matricula de l'assignatura (GA1241) se li convoca a una reunió informativa en la qual s'explica el format de les pràctiques.

A cada estudiant se li assigna l'entitat on ha de realitzar les pràctiques. L'assignació es farà en funció de les preferències de l'estudiant i del seu expedient acadèmic, si l'alumne accepta l'empresa i les dates proposades, ha de posar-se en contacte amb el seu tutor i est li orientarà amb detall sobre el desenvolupament de les pràctiques en l'empresa.

Si l'alumne no accepta l'entitat en el temps corresponent, se li proposarà una altra entitat.

Erasmus Pràctiques

També cap la possibilitat de realitzar les pràctiques en l'estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres de recerca i altres organitzacions. Els principals objectius d'aquesta acció són:

  1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
  2. Millorar la comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l'adquisició d'experiència laboral.
  3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l'European Quality Charter for Mobility i està finançat per l'Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d'Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La Guia “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP arreplega tots els programes de pràctiques internacionals: http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlredirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Més informació:

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus