UJI

Memòria d'activitat extracurriculars del curs 2019/2020

Última modificació: 24/02/2020 | Font: TRAD

(1) CONFERÈNCIA: «Introducció al Dret Mercantil per a Traductors»

Coordinadora: Anabel Borja Albi

Data: 24/10/2019


(2) CONFERÈNCIA: Xerrada informativa del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic)

Coordinadora: Heike Van Lawick

Data: 12/11/2019


(3) CONFERÈNCIA: «La traducció violeta»

Coordinadora: Rosa Agost Canós

Data: 25/10/2019


(4) JORNADES: XII Setmana de la Traducció Audiovisual

Coordinadors: Laura Mejías Climent i Julio de los Reyes

Data: 11/11/2019


(5) CONFERÈNCIA: «Otra producción audiovisual accesible es posible»

Coordinadores: José Luis Martí Ferriol i Ximo Granell

Data: 26/11/2019


(6) CONFERÈNCIA: Xerrada «Commerces durables & nouveaux modes de consommation alternatifs»

Coordinadora: Marta Renau

Data: 25/11/2019


(7) CLUB DE LECTURA: «Normal People/Gente Normal» de Sally Rooney

Coordinador: Josep Marco

Data: 28/11/2019


(8) SEMINARI: I Seminari sobre Traducció Automàtica i Traducció Cientificotècnica

Coordinador: Vicent Montalt

Data: 12/12/2019


(9) JORNADA: «Diàlegs sobre la humanització de l'atenció sanitària i la millora del consentiment informat»

Coordinador: grup GENTT

Data: 13/12/2019


(10) CONFERÈNCIA: «Traducción y perspectiva de género»

Coordinadora: Rosa Agost

Data: 13/12/2019


(11) SEMINARI: Seminaris de Traducció i Interpretació Jurídiques 2019-2020

Coordinadora: Esther Monzó

Data: 16/12/2019


(12) CONFERÈNCIA: «Cómo sobrevivir a la subtitulación en vivo; consejos y salidas laborales»

Coordinadora: Cristina García de Toro

Data: 18/12/2019


(13) CLUB DE LECTURA (sessió 2): «Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll»

Coordinador: Josep Marco

Data: 19/12/2019


(14) CONFERÈNCIA: «La interpretación y traducción de lenguas de signos. Retos contemporáneos»

Coordinadora: Anabel Borja

Data: 27/01/2020


(15) SEMINARI: «À la découverte de la francophonie d'Outre-Mer; Spécificités de la traduction littéraire francophone antillaise»

Coordinador: Josep S. Marqués

Data: 24/02/2020


(16) SEMINARI: «Com es fan produccions audiovisuals accessibles?»

Coordinadora: Irene De Higes

Data: 25/03/2020


(17) CLUB DE LECTURA I CONFERÈNCIA: «Good Omens / Buenos presagios»

Coordinador: Josep Marco

Data: 03/03/2020


(18) CLUB DE LECTURA: «The Bell Jar/La campana de vidre»

Coordinador: Josep Marco

Data: 06/04/2020


Informació proporcionada per: Departament de Traducció i Comunicació