UJI

Informació personal

RAMBLA MULET, MARIA ELENA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Traducció i Comunicació - Traducció i Interpretació
 • HC2352DD - (964 729770)
 • mmulet@uji.es
 • Ressenya Personal

  Elena Rambla és llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat d'Alacant (2004) i Traductora i Intèrpret Jurada d’anglès anomenada pel Ministeri d’Assumptes Exteriors. Va cursar el Màster universitari en Tecnologies de la Traducció i Localització, el Màster en Educació secundaria i va obtenir el Diploma d'Estudis Avançats en Traducció, Societat i Comunicació (UJI). Actualment és doctoranda a la Universitat Jaume I.

  Ha treballat com a professora a la Universitat de Wisconsin Ripon College, Estats Units i va impartir docència al Màster en Tecnologies de la Traducció i Localitzacióa la UJI. Des de l'any 2004 treballa com a intèrpret jurada al Jutjats de Castelló i ha impartit classes d’anglès i alemany a tots els nivells en diferents centres privats, concertats. Actualment treballa com a professora associada a temps parcial en el Grau en Traducció i Interpretació a la UJI. Compagina la docència a la universitat amb el seu treball com a traductora i intèrpret jurada, gestora de projectes de traducció i directora de l'agència de traducció i acadèmia d'idiomes Abbey Road.

  La seua línia d’investigació se centra en les tecnologies de la terminologia, concretament en la elaboració de diccionaris onomasiològics electrònics basats en ontologies. Ha fet estances d'investigació al  centre de Linguistica da Universidade Nova de Lisboa i ha publicat diversos articles en revistes científiques de prestigi internacional com Terminology, MinneWiTesol Journal i The International Journal of the Humanities, ha format part del comité editorial de MinneWiTesol Journal i ha editat llibres per a l'editorial Peter Lang.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Maria Elena Rambla Mulet


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:00 11:30 28-09-2020 03-02-2021
  Dijous 10:00 11:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:30 12:30 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Maria Elena Rambla Mulet


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  TI0908 - PR1 Dijous 12:00 14:00 01-10-2020 14-01-2021
  TI0908 - PR1 Divendres 09:30 11:30 02-10-2020 15-01-2021
  TI0908 - PR2 Divendres 12:00 14:00 02-10-2020 15-01-2021
  TI0908 - PR3 Dimarts 12:00 14:00 29-09-2020 12-01-2021
  TI0908 - PR3 Dimecres 12:00 14:00 30-09-2020 13-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  TI0928 - LA1 Dijous 12:00 14:00 06-05-2021 27-05-2021
  TI0928 - LA1 Dimecres 09:30 11:30 10-02-2021 26-05-2021
  TI0928 - LA1 Dimecres 09:31 11:30 10-02-2021 26-05-2021
  TI0928 - LA2 Dijous 09:30 11:30 06-05-2021 27-05-2021
  TI0928 - LA2 Divendres 09:30 11:30 05-02-2021 28-05-2021
  TI0928 - LA2 Divendres 09:31 11:30 05-02-2021 28-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (I) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0928 - Terminologia per a Traductors i Intèrprets Grau en Traducció i Interpretació